Yurtdışında Şarap Eğitimi

Yurtdışında şarap-önoloji eğitimi almak istiyorsunuz ama programların birbirlerinden farklarından emin değilsiniz… Sommelier, viticulture, oenology, wine management dallarından hangisi acaba sizin beklentilerinizi karşılıyor öncelikle alanınızı doğru seçtiğinizden emin olmalısınız. Yurtdışındaki en iyi şarap okullarının programlarını incelerken işte bu bilgiler çok işinize yarayacak ve şarap dalında gerçekten ilgilenmek istediğiniz alanı bulmanızda size yol gösterecek. Le Cordon Bleu Fransa Paris başta olmak üzere İtalya Apicius, Amerika International Culinary Center, Yeni Zelanda gibi ülkelerde en iyi şarap okullarına devam edebilirsiniz.  

Dünyanın en iyi ve en çok şarap üreten ülkeleri Fransa, İtalya, İspanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili, Güney Afrika gibi ülkeler gelir. Şarap dalında alacağınız eğitim size bir çok farklı ülkede çalışma imkanı da sunacaktır. Özellikle Fransa, İtalya, Amerika, Yeni Zelanda gibi ülkelerde çok güzel şarap eğitim programları bulabilirsiniz. Sadece teori ile sınırlı kalmayan pratiğe yönelik bir eğitim alma şansınız olacaktır. 

Sommelier Kimdir?

Şarap sunumunun tüm aşamalarında ve yemek şarap uyumu konularında uzmanlaşmış çok iyi restoranlarda çalışan eğitimli şarap profesyonellerine verilen addır. Restoran görev kademelerinde çok önemli yere sahip olan sommelier executive chef veya chef de cuisine ile eşdeğer statüdedir. Sommelier’nin en temel görevleri müşterilere uzman yardımı vermek, şarapların seçimi, alımı, saklanması konularını içerir. Ayrıca restoranın şarap listelerinin oluşturulması, şarapların sunumu ve restoran çalışanlarının eğitimi ile menüdeki en iyi yemek şarap uyumunu belirlemektir. Görevinden dolayı Sommelier restoran müşterileri ile direkt ilişkidedir. Sommelier müşterilere öneri getirirken kişinin lezzet tercihlerini ve bütçesini de göz önünde bulundurur. 

İyi bir sommelier olmak için formal eğitim almanın dışında pratik deneyim son derece önemlidir. Eğer başarılı bir sommelier olmak istiyorsanız ilk seviye yani başlangıç pozisyonlarından işe başlamalısınız. Bu pozisyonlar arasında şarap garsonu, perakende şarap satım işletmeleri, şarapevinde tadım salonunda görev yapmak, şarap ithalatında çalışmak olabilir. Bu sayede müşterilerin damak tatalarını, önemli şarap üreticilerini ve şarap ticaretinin önemli noktalarını öğrenebilirsiniz. İyi bir sommelier oarak hem işin arka planını hem de şarap yemek uyumu gibi ön plandaki işler hakkında bilginiz olur. 

Ayrıca bu alandaki yayınları, yıllık şarap rehberlerini, blogları mutlaka takip edin. Zaman zaman şarap tadım toplantılarına katılın ve kendinizi her gün geliştirmeye devam edin. 

Oenologist Kimdir?

Oenology sommelier’den farklıdır. Oenology bir bilim dalıdır ve şarap ve şarap yapımının tüm aşamalarını inceler. Oenology’nin bir alt alanı olan viticulture ise asmaların yetiştirilmesi ve hasadı konularını inceler. Oenology ve Viticulture alanları hem laboratuvar çalışması hem de açık hava da çalışmayı gerektirir. Eğitimlerinde biyoloji, kimya gibi konularda son derece önemli rol oynar. 

Laboratuvar çalışmaları; Temelde olgunluk seviyesini ölçmek ve kalitesini test etmek için şarap bağından nasıl örnek alınacağını öğretir. Ayrıca ilk fermentasyonu takip etme, fıçıların numunelendirilmesi, laboratuvar temizliği, düzgün ölçüm, test tüplerinde sınıflandırma gibi görevleri de içerir. Bu aşamda bilgisayara sürekli veriler girilir ve sürekli olarak örnekler analiz edilerek dosyalanır. İşin kırtasiye yönü ağırlıklıdır. Hasat döneminde ise enzimatik uygulamalar üzerinde durulur, örneğin şaraptaki mayalanmanın bozulması veya bakterilerin varlığının test edilmesi gibi konular üzerinde durulur. 

Bu tarz bir programa katılırsanız edineceğiniz beceriler arasında;
Fermantasyon, verilerin girişi ve yorumlanması, numunelerin seçimi ve alınması ve analizi, şişeleme ve tıpaların kalitesinin test edilmesi, hesaplamaları okuyabilmek ve yorumlamak, şarapta bulunan mikro organizmalar ve şarap yapım süreçleri yer alacaktır. 

Viticulture; tamamen üzümlerin yetiştirilmesi ile ilgildir. Güneş, toprak, sulama gibi noktaların üzüm bağı üzerinde direkt etkisi vardır ve üzümün kalitesini aynı zamanda bu üzümden yapılan şarabın kalitesini belirler. Bu alanda eğitim alırken iklim ve toprağın lezzet üzerindeki etkisini, nasıl belli üzümlerin sadece belli iklim koşullarında yetişmesinin mümkün olduğunu, toprağın üzümün karakterini nasıl etkilediğini, çitler ve destekler ile asmaların nasıl en iyi şekilde gözetileceğini öğrenirsiniz. 

Budama ve büyüme aşamalarının takibi, zararlı haşerelerin takibi, verimliliğin incelenmesi, numunelendirme, seyreltme, verilerin toplanması ve analizi, üzüm çeşitleri, asmanın yapısı, asmanın fizyolojisi, doğru sulama teknikleri, böcekler, kuşlar vs…lerin tanınması ve kontrolü, mevyelerden örnek alarak asit ve şeker testleri yapılması, farklı hasat teknikleri, hasat sonrası işlemler, bağ yönetimi ve güvenliği gibi konular hakkında bilgi sahibi olursunuz. 

Wine Cellar; Görevleri fiziksel olarak yorucu olabilir zira ağır kaldırmayı ve özellikle üzümlerin pres döneminde çok uzun saatler çalışmayı gerektirir. Tankların dezenfekte edilmesi, üzümlerin gelmesi, üzümlerin pres edilmesi gibi işlemlerden sorumlu olursunuz.  

Farklı şarap stillerinin tanınması, şarabın kalitesini etkileyen temel faktörler, zararlı ve yararlı mikro organizmalar, fıçı tipleri ve bunların şaraba etkisi, şarap ekipmanlarının fonksiyonları, alkol fermantasyonu, şarap arıtma teknikleri, şarap gelişimi ve harmanlaması, temizlik yöntemleri, şarapevi güvenliği konularında eğitim alırsınız. 

Şarap Yönetimi Programları:
Şarap yönetimi programları daha çok işletme ile ilgili olduğu için şarap ürünlerinin markalaşması, imaj belirleme, ambalajlama, pazarlama stratejileri, dağıtım ağı, pazarlama da online teknolojilerin kullanılması gibi işin işletme yönü ile ilişkilidir.  Tabii ki bu alanda başarılı olabilmek için viticulture ve oenology konularında uzmanlık derecesinde olmasa da bilgi sahibi olmanız gerekir. 

Bu tarz bir programa katılırsanız edineceğiniz beceriler arasında;
Profesyonel iş iletişimi ve efektif problem çözme becerileri, pazar araştırması ve analizi, şarap üretim aşamaları ve yönetimi, ürünlerin tanıtımı ve halkala ilişkiler çalışmaları yer alacaktır. 

Sommelier ve Oenologist/Viticulture Arasındaki Farklar?

Oenology şarap üretimi bilimidir. Aynı zamanda şarapların promosyonu, şarapların değerlendirilmesi ve şarap endüstrisi ve şarap kültürü ile ilişkili konularda odaklanır. Bu alanda başarılı olmak için yıllar içinde çok iyi eğitimli bir tad ve koku alma özelliği gerekir. 

Viticulture’da oenology ile yakından ilişkilidir ama farklı bir alandır. Zira viticulture ürünlerin yetiştirilmesi ve hasadı ile ilgilenir. Oenology ise hasat sonrası şarabın yapımı ve aşamaları sonrasında ise şarabın olgunlaşması, ambalajlanması, dağıtımı ile ilgilenir. Oenologist’in işi şarapevindedir. 

Sommelier ise restoranlarda menüdeki yemekler ve şaraplar arasındaki uyumu belirleyen, şarap listelerini oluşturan ve müşterilere şarap ile yemeği uyumlu seçmeden yardımcı olan  üst seviye bir mutfak sanatları çalışanıdır.

Son Yazılar

İlgili İçerikler