Lisans ve Yüksek Lisans Kabul Şartları

İngiltere ve Türkiye’de lise eğitim sistemi farklıdır. Bu nedenle Türkiye’de lise mezuniyetinin hemen ardından İngiltere’de bir üniversitede eğitime başlanamamaktadır. İngiltere’de üniversitelere kabul almak için istenen farklı kualifikasyonlar şöyledir: 

 • Köprü Yılı adı verilen Foundation Year Programı
 • A Level Programı
 • IB, International Baccalaureate Diploma Programı

Köprü Yılı  – Foundation Year
İngiltere’de üniversiteler genellikle bazı teknik bölümler hariç üç yıldır. Lise eğitimleri İngiltere’de A Level ya da IB eğitimlerinin tamamlanmasına denk geldiğinden, Türkiye’den lise mezunu olarak İngiltere’de üniversitelere direkt başlamak mümkün olmamaktadır. Kabul şartını sağlamak için ‘FOUNDATION’ yılı adı altında ara bir hazırlık yılı tasarlanmıştır. Foundation Year yani Üniversiteye Hazırlık Yılı olan köprü programını başarı ile tamamlayan öğrenciler üniversiteye başlamaya hak kazanırlar. Foundation Yılı programına katılmak için belli bir İngilizce seviyesini sağlamak gerekmektedir. Zira Foundation Yılı programında üniversitede okumak istenilen bölüme yönelik hazırlık dersleri İngilizce olarak sunulur. Bu program iki akademik yıl süren A-Level / IB eğitimine kısa süreli bir alternatif oluşturur. Foundation programı hem özel kolejlerde hem de bazı üniversitelerin kendi bünyesinde sunulmaktadır.

Özel kolejlerde bağımsız olarak sunulan Foundation Yılı programları ile daha küçük sınıflarda eğitim alma şansı vardır ve farklı üniversitelere başvuru planlaması da yapılabilir.

Üniversiteleri kendi bünyesinde sunulan Foundation Yılı programları sonrasında o üniversitede ilgili bölüme başlanır.

A Level Programı
İngiltere’deki eğitim sistemine göre Türkiye’de liseden mezun olan öğrenci üniversiteye başlayabilecek yeterliliğe sahip değildir ve hangi üniversitede okuyabileceğini saptamak için ek bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bu ek eğitimlerden en iyisi İngiltere’de A Level’dır zira İngiltere’nin resmi üniversite girişi için geçerli olan sistemdir. Advanced Level (A Level) 2 yıl devam eden eğitimdir ve öğrenci öğrenim gördüğü süre boyunca toplamda 3 veya 4 ders almaktadır. Dileyen öğrenci 5 derste alabilir. 2 yıllık eğitimden sonra öğrenci direkt üniversiteye geçebilir. Ve bu programı üstün başarı ile tamamlayan öğrenciler Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi gibi ülkenin en köklü kurumlarında da eğitim alma ansını elde ederler. A Level sadece kolejler tarafından sunulmaktadır, üniversitelerin bünyesinde sunulmaz.
 
IB, International Baccalaureate Diploma Programı
IB uluslararası diploma programının ana hatları ile 16-18 yaş arasında katılınan ve toplamda 3’ü high level (HL), 3’ü standard level (SL) olan toplam 6 dersten oluşan ve iki yıl süren bir programdır. Dersler, üniversitede okunmak istenen bölüme göre seçilir. Üniversiteye geçişte IB Diploma programını başarı ile tamamlayanlar İngiltere’de Oxford ve Cambridge gibi en iyi üniversitelere dahi girme şansı elde ederler. Zira bu iki üniversite Köprü Yılı adi verilen Foundation Year programından geçiş yapan öğrencileri kabul etmemektedir. Sadece IB ve A Level yapan öğrenciler bu üniversitelere başvurabilir. Ayrıca IB yapan öğrenciler dünyanın her yerinde en kaliteli üniversitelere de başvuru yapabilirler. Program sadece kolejler tarafından sunulmaktadır. IB programı üniversitelerin bünyesinde sunulmaz.

Yüksek Lisans Kabul Şartları

İngiltere’de yüksek lisans programları genelde bir senedir ancak seçilen programa göre bir buçuk seneye de uzamaktadır. Master derecelerine başvuru için en önemli şartlardan birisi not ortalamasıdır. İngilizce seviyesinin de yüksek olması gerekir. MAster derecelerinde en az 6.5 IELTS istenmektedir ki bu bazı bölümler iöin 8.5 olmaktadır. GRE ve GMAT gibi sınavlar çoğu okul ve programda aranmaz. Yalnızca sıralamalarda çok yüksek dereceleri olan okulların bazılarında bu sınavlar istenebilir. Gerekli İnglizce seviyesini sağlayamayan ya da not ortalaması istenilenden düşük olan öğrenciler, bir ya da iki dönem pre-master ya da pre-MBA programlarına katılarak istedikleri üniversitede yüksek lisans programlarına başlayabilecek yeterliliği kazanırlar.

Genel olarak başvuru için gerekli olan belgeler şöyledir;

 • Başvuracağınız okulun başvuru formu
 • Notlarınızı gösteren belge (transcript)
 • Referans mektubu
 • Okuldan alınan sıralama mektubu(gerekli görülürse)
 • Statement of Purpose (Eğitim amacınızı anlatan bir mektup)
 • İstenir ise essay’ler (kompozisyon)
 • Diplomanızın aslı ve eğer İngilizce değil ise onaylı İngilizce çevirileri
 • Eğitim alacağınız okulun istediği oranlarda dil yeterlilik sınav sonucu (TOEFL, IELTS)
 • Okulun istediği oranlarda diğer yeterlilik sınav sonucu (lisans için iyi üniversitelere; Oxford, Cambridge, LSE, Imperial College vb… başvuru yapmak isteyenler iyi puanlarda GRE, GMAT alınması faydalıdır).
 • Sponsorunuzun (aile, iş yeri ya da arkadaş) eğitim ve yaşam bedelini karşılayacak miktarda banka mektubu

Üniversitelerin Başlangıç Tarihleri :

İngiltere Üniversiteleri’ne Ekim, Ocak aylarında başlanabilmektedir. 

Son Yazılar

İlgili İçerikler