• mci facebook
 • mci twitter
En az 3 harfli kelime aramalısınız!!!
email gönder yazdır

Avustralya Hakkında

GENEL BİLGİ

Dünyanın sorunlardan uzak bir köşesine kurulu uçsuz bucaksız bir ülke olan Avustralya, aynı zamanda insanlarının çoğunluğunun İngiltere’den gelen kökleri sebebiyle İngilizce’nın anadil olduğu bir ülkedir. Avustralya’da hayat ve eğitim standartları birbirine paralel olarak çok yüksek bir seviyeye oturmuştur. 2002 Yılında okuyan yabancı öğrenci sayısı 157.000’ i bulan Avustralya’nın, nüfusunun 19 milyon olduğu göz önünde bulundurulacak olursak öğrenciler için nasıl bir cazibe merkezi olduğunu anlayabiliriz.

Üniversitelerinin tamamının YÖK denkliği olan Avustralya, aynı zamanda benzer eğitim hizmetlerini veren İngiltere ve ABD ile kıyaslandığında yaşam ve eğitim masrafları açısından çok daha ucuz bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

AVUSTRALYA’DA YAŞAM

Avustralya nüfusu 19 milyonu bulan, coğrafi olarak batıdan uzak olmasına karşın, onların tüm özelliklerini barındıran bir ülkedir. Kültürel çeşitliliği olduğu kadar, tabii zenginlikleriyle de ziyaretçilerini büyüleyen Avustralya’yı yılda 5 milyon civarında turist ziyaret etmektedir.

Avustralya'da bir yandan onbinlerce yıldır dünyanın en eski yaşam kültürünü koruyan yerli halk hayata eşsiz bir derinlik ve zenginlik katarken, diğer yandan da her kıtadan ve 200'den fazla ülkeden göç etmiş insanlar Avustralya' yı dünyanın en kozmopolit ülkelerinden biri haline getirmiştir.

Avustralya’da halkın yüksek refah seviyesi eğitim standartlarının yüksekliğiyle de kendini belli etmektedir. Teknolojiyi eğitimin her alanına yansıtabilen ülkede, öğrencilerden bağımsız araştırma yapmaları beklenir.

NEDEN AVUSTRALYA?

Öğrencilerin Avustralya’da eğitim almayı seçmelerinin en büyük nedenlerinden biri verdiği yüksek kalitedeki eğitimidir. Avustralya hükümeti eğitime çok önem vermekte ve çok büyük bir bütçe ayırmaktadır. Ayrıca tüm eğitim alanlarında, en gelişmiş teknoloji sistemleri kullanılmaktadır. Böylelikle en iyi ve en kaliteli şekilde eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim almak istedikleri ülkelerin başında Avustralya gelmektedir.

Avustralya’yı cazip kılan diğer bir etken ise iklimidir. Avustralya’nın tropik iklimi öğrencileri cezp etmektedir. Ve bu güzel ülkede eğitim alan öğrenciler bir çok sosyal aktivite ile kendilerini geliştirme imkanını bulabilmektedirler.  

AVUSTRALYA'DA EĞİTİMİN AVANTAJLARI

 • Uluslararası geçerliliği olan diplomalar ve kaliteli eğitim
 • Eğitim ve yaşam maliyetlerinin Amerika ve İngiltere'ye oranla düşüklüğü
 • Huzurlu ve güven içerisinde bir eğitim
 • Öğrenciye tanınan part-time çalışma olanakları. Öğrenci haftada en fazla 20 saat bir işte çalışabilir
 •  İngilizce kurslarında yüksek kalite, deneyimli ve sıcak öğretmenler
 • Ülkenin her türlü spor, eğlence ve turistik faaliyete elverişli olması
 • İnsanlarının kozmopolit olması nedeniyle yabancı öğrencilerin rahatlıkla ortama uyum sağlayabilmeleri
 • Avustralya 19 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen, Avustralya üniversitelerindeki bilimsel ve teknolojik araştırmalar dünyaca kabul edilir. Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde yapılan araştırmaların %2,5 gibi ciddi bir oranı Avustralya'da yapılmıştır.

EĞİTİM SİSTEMİ

Avustralya’nın okulları, yüksekokulları ve üniversiteleri her yıl artan sayıda öğrenciyi kendine çekmektedir. Bunun başlıca sebepleri arasında;

 • Yüksek standartlarda eğitim
 • ABD ve İngiltere ile kıyaslandığında uygun eğitim ve yaşam masrafları
 • Uluslar tanınan diplomalar
 • Modern üniversite kampüsleri
 • Temiz ve düzenli çevre yapısı
 • Sıcakkanlı insanları
 • Farklı kültürlerin bir arada bulunmaları
 •  Her seviye ve branş için geniş bir yelpazede dil programları
 • Sosyal ve teknik bilimlerde kapsamlı üniversite programları bulunur.

Avusturalya’da Eğitim Sistemi beş bölümden oluşur;
1. İlk ve orta dereceli okullar
2. Yüksek Eğitime Hazırlık
3. ELICOS Kurumları; Yabancı öğrenciler için dil öğrenimi verir. Ayrıca özel İngilizce dil         okulları ve üniversitelere bağlı dil okulları.
4. Devletin teknik ve yüksek öğrenim enstitüleri (TAFE)
5. Üniversiteler

Avustralya’da 6- 15 yaşları arasındaki tüm çocuklar için eğitim zorunludur. İlköğretim okullarının dörtte biri özel okullardan oluşur. Zorunlu olan ilk 10 senenin sonunda öğrenciler isterlerse 11. ve 12. sınıflarıda okuyup, TAFE okullarına gidebilirler.

Avustralya TAFE enstitüleri ve üniversitelerinde akademik yıl bizdekinden farklı olarak Şubat ayında başlar. Tüm akademik yıl kasımda sona erer. Üniversitelerde eğitim yılı genellikle iki dönemdir. Şubat ayından aralık ayına kadar süren bir çok kurs için son başvuru tarihi Ekim ayı içerisindedir. Bazı üniversite ve meslek okulları sömestr arasında da öğrenci alır. İngilizce dil kursları içinse kurs dönemleri sık aralıklarla başladığından nerdeyse her ay kayıt yapılabilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS

Avustralya’da bir istisna haricindeki üniversitelerin tamamı devlet tarafından finanse ve kontrol edilir. Avustralya’nın tarihi bağlarından dolayı İngiliz sistemine daha yakın bir çizgide eğitim sistemi mevcuttur. Avustralya üniversiteleri endüstriyel sektörlerle çok sıkı bir işbirliği yaptığından dolayı, öğrenciler okulda edinilen teorik bilgilerle pratik bilgilerin birleştirilmesi konusunda büyük imkanlara sahiptir.